TIsdag Teknik år8

Vi ska lära oss:
  1. Hur får rent vatten i våra hus.
  2. Hur avloppet renas i vattenverket.
  3. Hur fungerar ett vattentorn?
  4. Vattenbrist. Sverige och globalt.
  5. FN:s klimatmål – “vatten och sanitet”
  6. (Vilka arbetar med vatten?)

Varje punkt är ett arbetsområde. Bli expert på ditt område. Gör en powerpoint på 5-10 sidor. Redovisa i slutet av lektionen.

1) Hur får rent vatten i våra hus.

2) Hur avloppet renas i vattenverket.

3) Vattentorn

Varför finns de? Hur fungerar de? Bildspel med roliga vattentorn.

4) Brist på vatten i Sverige. Även globalt.  Var och varför?

5) FN:s klimatmål gällande vatten. Hur och varför. 

Globala målen för hållbar utveckling

Google “Globala mål 6” eller/och “rent vatten och sanitet”

6) Vilka jobb finns det om du arbetar med avlopp och vattenrening? Gör en lista och försök hitta vilken utbildning som krävs.

  • https://www.svensktvatten.se/fakta-om-vatten/vilka-jobbar-med-vatten/
  • https://arbetsformedlingen.se/for-arbetssokande/yrken-och-framtid
  • Googla “arbeta på reningsverk, vattenverk, vvs, vatten” osv.

 

Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *