Frågor till bladen

Mer om genetik

Använd texten i häftet och begreppslistorna.

Vad är ett intermediärt anlag?

Vad betyder fenotyp?

Hur stor genetisk skillnad är det mellan två slumpmässigt utvalda människor?

Varför finns det inget stöd i genetiken för att dela in människor i raser?

Nämn en egenskap som bara styrs av arv.

Nämn en egenskap som bara styrs av miljö.

Nämn en egenskap som styrs av både arv och miljö. Motivera varför.

 

Mutationer

Använd texten i häftet och begreppslistorna.

Vad är en mutation?

Varför är mutationer viktiga?

Varför kan mutationer vara farliga?

Vad krävs för att mutationer ska föras vidare till nästa generation?

Varför ska man inte gifta sig med nära släkt (med tanke på genetiska sjukdomar)?

Vad för händelser ökar antalet mutationer i cellerna?

 

Genetiska sjukdomar

Använd texten i häftet och begreppslistorna.

Hur uppstår cancer?

Vad är en tumör?

Är cancer en genetisk sjukdom?

Vad är den främsta anledningen till cancer?

Hur botar man cancer?

Vad har hänt ett barn med Downs syndrom?

Vad innebär Turners syndrom?

Vad innebär Klinefeldts syndrom?

 

Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *