Prov Grundfysik år 7

  •   När är provet?     
Tisdagen 10 december.
  • S71: 8.15 - 9.05 sal 415 
  • S72 8.15 - 9.05 sal 311 (med NIcholas) 
  • S73 9.10 - 10.00 sal 415 
 Vad kommer på provet (PP)? Uppdaterad: Området grundfysik. Från första bladet (Atomen) till och med meteorologi.
  Skriv ut kursen: Grundfysik
 Träna begrepp