Inför NP

Tips inför att träna inför np. 

1)  Läs och träna på hela det sista kapitlet “material”.

Sammanställning av repetitionsuppgifter finns på Ugglansno.se np2019. Du  bör du också titta på dessa blad.


——————————–

Värmeutvidgning – grundfysik

Biologisk mångfald (ekologi – biologi)