Prov Mekanik v8

När ska vi ha prov?   Måndag 19 februari (v8)

Vad ska jag läsa till provet?  Kurs Mekanik (Hoppa över “mekanisk energi” )

Kan jag skriva ut? Skriv ut

Vad är målen? Utdelat med häftet. Annars följ länken: PP Mekanik vt18

Mekanisk energi samt Den analytiska förmågan är borttagna.

Finns det instuderingsfrågor?

Fortsätt läsa “Prov Mekanik v8”

NO8 ve6

Lektion 1 – Newtons lagar

Eleverna repeterar i små grupper de begrepp vi lärde oss förra lektion (0likformig rörelse).

Vi går igenom Newtons tre lagar och hur de fungerar. Vi ser på en film på Sli.se (kräver inloggning) om newton.

http://sli.se/apps/sli/prodinfo.php?db=4&article=DVD%20%20811

Lektion2 – Fysikaliskt arbete och effekt. 

Genomgång vad fysikaliskt arbete och hur man räknar ut fysikaliskt arbete. Genomgång om effekt.

Göra räkneövningar kring detta. (Räkna arbete och effekt)

Läxa: Newtons lagar, Fysikaliskt arbete och effekt